ZAPOSLENI

 

Lastnica knjižnice je Slovenska prosvetna zveza (Slowenischer Kulturverband).

Odgovorni osebi sta poslovodji Mitja Rovšek, MBA in Dr. Janko Malle.

Mitja Rovšek, MBA

 

 • DELOVNO PODROČJE: poslovodja.
 • E-POŠTA: mitja.rovsek@slo.at

Dr. Janko Malle

 

 • DELOVNO PODROČJE: poslovodja.
 • E-POŠTA: janko.malle@slo.at

Dragana Laketić univ. dipl. hrv., srb., mak. in slovak., vodilna sodelavka v Slovenski študijski knjižnici

 

 • IZOBRAZBA: univerzitetni študij hrvaškega, srbskega in makedonskega jezika in književnosti ter slovaškega jezika  in književnosti (dvopredmetni program).
 • DELOVNA PODROČJA: vodilna sodelavka v Slovenski študijski knjižnici, izposoja, svetovanje, urejanje gradiva, prevzem podatkov iz vzajemnega kataloga, bralni in knjižni projekti, organizacija dogodkov, programska vodja.
 • ZAPOSLITEV: zaposlitev za polni delovni čas.
 • E-POŠTA: pravljicneurice@gmail.com, ssk@celovec.sik.si, GSM: +386 40 172 379

Adrian Ciomaga Mag. phil.

 

 • IZOBRAZBA: diplomski študij prevajalstva na Univerzi Karla in Franca v Gradcu, strokovni izpit za bibliotekarja pri Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.
 • STROKOVNI NAZIV: bibliotekar.
 • DELOVNA PODROČJA: prevzem podatkov iz vzajemnega kataloga, izposoja, svetovanje, bralna in literarna vzgoja, bralni in knjižni projekti, administracija IT in operacijskih sistemov.
 • ZAPOSLITEV: zaposlitev za polni delovni čas.
 • E-POŠTA: adrian.ciomaga@hotmail.com, ssk@celovec.sik.si

Irena Reichmann

 

 • IZOBRAZBA: absolventka Zvezne gimnazije za Slovence, strokovni izpit za knjižničarko pri Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.
 • STROKOVNI NAZIV: knjižničarka.
 • DELOVNA PODROČJA: izposoja, prevzem podatkov iz vzajemnega kataloga, urejanje gradiva, svetovanje.
 • ZAPOSLITEV: zaposlitev za krajši delovni čas.
 • E-POŠTA: irena.reichmann@hotmail.com, ssk@celovec.sik.si

Nataša Ottowitz, BEd BA

 

 • IZOBRAZBA: absolventka Zvezne realne gimnazije za Slovence, dvojezična učiteljica za ljudsko šolo, študij jezikoslovja na dunajski univerzi, Library and Information Studies na Avstrijski narodni knjižnici (Österreichische Nationalbibliothek)
 • DELOVNA PODROČJA: izposoja, svetovanje, prevzem podatkov iz vzajemnega kataloga, različni bralni projekti.
 • ZAPOSLITEV: zaposlitev za krajši delovni čas.
 • E-POŠTA: natasa.ottowitz@gmail.com

Blažka Kunc, dipl. bibl. (UN)

 

 • IZOBRAZBA: univerzitetna diplomirana bibliotekarka in informatičarka (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo in informatiko), študentka magistrskega študija na že omenjenem oddelku.
 • DELOVNA PODROČJA: izposoja, svetovanje, prevzem podatkov iz vzajemnega kataloga, urejanje gradiva, različni bralni in knjižni projekti.
 • ZAPOSLITEV: zaposlitev za krajši delovni čas.
 • E-POŠTA: knjiznicaprojekti@gmail.com