test

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt Republike Slovenije za spodbujanje bralne kulture, s katerim se osnovnošolce in srednješolce motivira za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter se jih spodbuja k obiskovanju knjižnice.

 

V Sloveniji je projekt v šolskem letu 2006/07, najprej le za osnovnošolce, začelo izvajati Ministrstvo za kulturo RS. Vodenje projekta je ob svoji ustanovitvi leta 2009 prevzela Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK). JAK projekt izvaja v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, z osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter z osnovnimi in srednjimi šolami zunaj meja Republike Slovenije (v Avstriji, Italiji, na Madžarskem) in po svetu.

 

Na avstrijskem Koroškem projekt od leta 2009 Slovenska študijska knjižnica izvaja v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije in dvojezičnimi osnovnimi in srednjimi šolami oz. šolami, ki imajo v učnem načrtu tudi pouk slovenskega jezika.

 

Kako poteka projekt na avstrijskem Koroškem

Uradni začetek projekta na avstrijskem Koroškem je vsako leto na dan začetka šolskega leta, predvidoma 11. septembra. V dogovoru z učitelji na šolah, ki so vključene v projekt, ti v najkrajšem možnem času, najpozneje pa do konca septembra, knjižnici sporočijo število dijakov, ki bodo v novem šolskem letu prejeli izvod izbranih knjig. Šele nato se knjižnica dogovori za dostavo izbranih knjig v Celovec.

Vsi učenci zadnjega letnika nižje stopnje in dijaki prvih letnikov višjih šol prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob posebej za to priložnost organiziranem obisku Slovenske študijske knjižnice v Celovcu.

 

Obisk Slovenske študijske knjižnice

Obisk knjižnice traja približno 2 šolski uri in vključuje:

 

 • pozdrav in predstavitev Slovenske študijske knjižnice
  • zgodovina, razvoj, splošne informacije …
 • predstavitev projekta  »Rastem s knjigo«

  • predstavitev aktualnih avtorjev in knjig ter ogled predstavitvenih filmov o obeh knjigah
 • spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja
  • predstavitev spletne platforme COBISS in spletne aplikacije COBISS/OPAC
 • praktična vaja za šolarje/dijake:
  • učenci s pomočjo spletne aplikacije COBISS/OPAC poiščejo dve določeni knjigi in ju nato poiščejo v knjižnici
 • podelitev knjige izbranega avtorja ob zaključku obiska

 

Kadar zaradi oddaljenosti šole dijaki oz. učenci knjižnice ne morejo obiskati, se po dogovoru z vodstvom šole izvede prilagojen program obiska na šoli.

 

Informacije o projektu »Rastem s knjigo« na avstrijskem Koroškem lahko dobite pri Adrianu Ciomagi na e-naslovu adrian.ciomaga@hotmail.com.

 

»Sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje glavo.« (Mongolski pregovor)