Publikacije

 

Koroška bibliografija / uredila Marjeta Domej. – V publ.: Koroški koledar. – Celovec: Drava. Od leta 1989 naprej vsako leto (razen 1998) do vključno leta 2011. Od okt. 2003 mesečno aktualizirana letna bibliografija na spletni strani.

 

Avstrijske splošne knjižnice in Slovenska študijska knjižnica v Celovcu / Marjeta Domej. – V: Organizacija znanja. – ISSN 1580-979X. – Letn. 12, zv. 3 (2007), str. 103–108.

 

Branje – dobra jezikovna šola / Irena Reichmann. – V : 90 let slovensko prosvetno društvo »Bilka«: 1912–2002. – Bilčovs, 2002.

 

Bralna značka na Koroškem / Vida Polanšek. – V : Bralna značka v tretjem tisočletju: zbornik ob 40-letnici bralne značke. – ISBN 961-209-194-3. – Ljubljana, 2000.

 

Slovenska študijska knjižnica v Celovcu / Marjeta Domej. – V: Knjižničarske novice. – ISSN 0353-9237. – Let. 8, št. 1 (1998).

 

Dvajset let bralne značke na Koroškem / Vida Polanšek. – V: Koroški koledar… – ISSN Y500-1811. – (1997).

 

Otrok naj bere / Vida Polanšek. – V: Slovensko prosvetno društvo »Valentin Polanšek«: 1975–1995 / ur. Avgust Brumnik. – Obirsko, 1995.

 

Petnajst let Bralne značke. / [uredila Vida Polanšek] – Celovec: Slovenska prosvetna zveza, [1992].

 

Knjižničarstvo za Slovence na Koroškem: Slovenska študijska knjižnica v okviru avstrijskega javnega knjižničarstva / Marjeta Domej. – V: Koroški koledar … – ISSN Y500-1811. – (1992).

 

Öffentliche Büchereien für die Kärntner Slowenen / Marjeta Domej. – V: Bücherei Perspektiven. – ISSN 1607-7172. – H. 2 (1991).

 

Knjižnice za slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem / Marjeta Domej. – Referat s posvetovanja v Lipovljanih (Hrvaška). – V: Knjižnica. – ISSN 0023-2424. – 34, št. 4 (1990).

 

Slovenska študijska knjižnica in njena dejavnost za bralno vzgojo mladine / Marjeta Domej. – V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. – ISSN Y500-1102. – (1990).

 

Utirajmo knjigi pot predvsem v vrste mladih bralcev / Malle Marija. – V: Koroški koledar … – ISSN Y500-1811. – (1986).

 

Knjižnica v novih prostorih / Marija Malle. – V: Koroški koledar … – ISSN Y500-1811. – (1986).

 

Utirajmo slovenski knjigi pot med naše ljudstvo / Malle-Wieser Marija. – V: Koroški koledar … – ISSN Y500-1811. – (1980).

 

Ob centralni tudi potujoča knjižnica / Franjo Ogris. – V: Koroški koledar … – ISSN Y500-1811. – (1972).

 

Centralna študijska knjižnica SPZ nudi bralcem 5000 knjig / F. O. – V: Koroški koledar … – ISSN Y500-1811. – (1970).