Postavitev gradiva

 

V Slovenski študijski knjižnici uporabniki prosto dostopajo do gradiva, ki je urejeno po strokah, razdeljenih po univerzalni decimalni klasifikaciji (UDK), enem najbolj znanih svetovnih klasifikacijskih sistemov. Znotraj posameznih skupin je gradivo razvrščeno po abecednem vrstnem redu priimka avtorja oz. naslova. Signatura, ki pove, kje v knjižnici se gradivo nahaja, je v spodnji vrstici računalniškega kataloga.

 

Primer:
Sanjski čas: sodobna aboriginska umetnost avtorja Stephana Jacoba ima signaturo:
K od 39 JACOB S Sanjski


Knjiga v knjižnici (K) stoji na oddelku za odrasle v razdelku 39 (etnologija, etnografija) na polici pod črko J. Za pravilno identifikacijo knjige sta pomembna tudi naslov in letnica izdaje, saj imajo lahko publikacije z različnimi leti izdaje ali različnimi celotnimi naslovi enake lokacijske podatke oz. ima lahko različno gradivo občasno tudi enako signaturo. Police v knjižnici so označene s številčnimi in z besednimi oznakami, tako da si lahko uporabniki v njej gradivo poiščejo sami, iz skladišča pa jim ga prinese knjižničar/knjižničarka.

 

Legenda kratic v signaturi:

 • K – knjižnica
 • S – skladišče
 • PK – potujoča knjižnica (knjige so postavljene v skladišču)

 

 • od – oddelek za odrasle
 • ml – oddelek za mladino
 • vi – videoteka
 • ak – avdiokasete
 • cd – zgoščenke, CD-ROM
 • nt – notno gradivo
 • sp – serijske publikacije
 • pk – priročna knjižnica
 • pi – pisarna

 

 • B – knjige za najmlajše
 • SL – slikanice
 • C – knjige za 7-10-letne
 • P – knjige za 10-14-letne
 • M – knjige za 14-16-letne
 • L – ljudsko slovstvo
 • S – mladinske stvarne knjige

 

Postavitev gradiva v knjižnici:

 

Spodnje nadstropje:

 • Mladinski oddelek – (K ml)
 • Avdiokasete – (K ak)
 • Zgoščenke – (K cd)
 • Notno gradivo – (K nt)
 • Videokasete – (K vi)
 • Priročna knjižnica – (K pk)
 • Serijske publikacije – (K sp)
 • Splošno – (K od 0)
 • Filozofija, psihologija, etika – (K od 1…)
 • Verstvo – (K od 2)
 • Naravoslovje – matematika, fizika, astronomija, kemija, geologija, biologija – (K od 5…)
 • Uporabne vede – medicina, tehnika, kmetijstvo, gospodinjstvo, poslovanje, obrti in industrije – (K od 6…)
 • Arheologija, domoznanstvo – (K od 902/908)
 • Geografija – (K od 91)

 

Zgornje nadstropje:

 • Strokovna periodika, v pisarni – (K pi)
 • Koroško domoznansko gradivo – (K od 0/9(436.5))
 • Koroško leposlovje in jezikoslovje – (K od 8(436.5))
 • Romani, novele – (K od 8… – 3…)
 • Lirika – (K od 82-1)
 • Dramatika – (K od 82-2)
 • Zbrana dela – (K od 82..)
 • Jezikoslovje – (K od 80)
 • Literarna veda – (K od 82.0)
 • Družbene vede – sociologija, politika, ekonomija, pravo, uprava, pedagogika, etnologija – (K od 3…)
 • Arhitektura, likovna umetnost, glasba, gledališče, šport – (K od 7…)
 • Biografije – (K od 929)
 • Zgodovina – (K od 93/99)