MIŠA

Slovenska študijska knjižnica pod okriljem Slovenske prosvetne zveze skupno s Knjižnim centrom HAČEK se vse bolj trudi spodbujati mlade in najmlajše k branju knjig. S številnimi programi za otroke in mladino že nekaj let uspešno spodbuja bralno pismenost. Mladi in inovativni sodelavci obiskujejo vrtce, otroška varstva in ljudske šole na Koroškem ter otrokom predstavljajo otroške knjige v povezavi s pravljičnimi programi kot npr. s poliglotom DADI (pravljične urice z Dadijem).

 

Zanimanje za knjige in slovenski knjižni jezik s pojavom digitalnih medijev pojenja. Vse več otrok uporablja mobilne aplikacije, ki so večinoma v nemškem jeziku in malokrat oz. okrnjeno prispevajo k jezikovnemu razvoju otroka. Ker pa je pametni telefon, tablica ali računalnik postal del našega vsakdana, smo se odločili razviti projekt, ki povezuje knjigo z digitalnim svetom in tako spodbuja otroke k branju.

 

Obišči spletno stran WWW.MEGAMISA.AT in preizkusi svoje znanje.

Miša

  • … spodbuja k branju v slovenskem jeziku.
  • … upošteva razlike v znanju slovenščine.
  • … z dosledno dvojezičnim ustrojem spodbuja učence slovenščine k sodelovanju in jim omogoča hitrejšo orientacijo v digitalni/interaktivni galaksiji MIŠA.
  • … ponuja nabor otroške literature v slovenskem jeziku.
  • … spodbuja k branju na treh kompetenčnih stopnjah.
  • … dopušča prosto izbiro knjig na vseh treh bralnih stopnjah.
  • … omogoča večkratno obdelavo kviznih vprašanj o prebrani knjigi. Za vsak pravilni odgovor dobi bralec ali bralka določeno število zvezdic.
  • … podpira timski duh, bralke in bralci si ne konkurirajo med sabo, temveč z zbranimi zvezdicami skupaj pomagajo bralni miški MIŠI, ki jim v zameno obljublja nagrado.
  • … vabi bralke in bralce, da napolnijo svojo bralno zakladnico in samostojno dokumentirajo prebrane knjige.