G L A S N O    B R A N J E

Tudi v tem šolskem letu bomo v Slovenski študijski knjižnici ob torkih od 16:00 do 17:00 in četrtkih, od 14:00 do 15:00 ure, prirejali bralno urico “glasno branje”.

Vljudno vabljeni.