Cenik storitev

 

Članarina

Odrasli (letno) 7,00 €
Otroci in mladina (letno) 4,00 €

 

Članska izkaznica

Nova članska izkaznica 2 €

 

Izposoja

Izposoja videokaset, DVD (10 delovnh dni) 2,00 €
Izposoja knjig, periodike, kaset, zgoščenk – brezplačna

 

Medknjižnična izposoja

1 izvod 15 €

 

Zamudnina

Knjige, periodika, kasete, zgoščenke (na dan) 0,10 €
Videokasete, DVD (na dan) 1,50 €

 

Opomini

1. opomin 1,50 €
2. opomin 3,00 €
3. opomin 4,00 €
Opomin pred tožbo 7,00 €
Tiskanje (na stran) 0,20 €

 

Fotokopiranje in tiskanje

A4 (črno-belo, na stran) 0,10 €
Izpis transakcij COBISS (na stran) 0,20 €

 

Izgubljeno gradivo

Trikratna tržna vrednost ali nov izvod istega gradiva.