Bralna vzgoja je pomembno področje delovanja knjižnice, zato že od leta 1977 sodeluje v slovenskem bralnem gibanju Bralna značka, katere pobudnika sta bila mladinski pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor slovenščine Stanko Kotnik. Bralno značko, ki se je začela na OŠ Franja Goloba Prevalje in v Sloveniji teče že 58 let, na avstrijskem Koroškem pa letos že 42. leto, danes vodi Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS.

Slovenska študijska knjižnica koordinira akcijo na Koroškem, poskrbi za knjige in zaključno prireditev, na kateri vsako leto gosti mladinske pisatelje ali pevce iz Slovenije. Na zaključni prireditvi se podelijo bralne značke kot priznanje otrokom, ki poleg rednega šolskega branja preberejo še določeno število slovenskih mladinskih knjig in se o njih pogovorijo z mentorji.

Od leta 2002 pri akciji sodelujejo tudi predšolski otroci in njihove vzgojiteljice. Z namenom motiviranja mladih za sodelovanje pomembno vlogo v akciji igrajo mentorji in mentorice v prosvetnih društvih ali posameznih šolah.

Sodelujte tudi vi!