14. 5. 2018 / 14.30 – Klubski prostor Mladinskega doma, Mikschallee 4, Celovec Dušica Kunaver, samostojna kulturna publicistka, profesorica angleščine in ruščine v pokoju, zbirateljica ljudskega izročila inetnološkega gradiva, avtorica in izdajateljica poljudnoznanstvenih in leposlovnih knjig ter pedagoških priročnikov. Kot zbiralka ljudske dediščine ter kot avtorica ali soavtorica izdaja kniige...